انواع کلیدبرق مینیاتوری از نظر کاربرد

بلاگ برق, تجهیزات صنعت برق, تمام مقالات در:

انواع کلید‌برق مینیاتوری از نظر کاربرد کلیدهای مینیاتوری وظیفه حفاظت از دستگاهای برقی خانگی و صنعتی را در مقابل خطرات ناشی از اتصال کوتاه و عبور جریان اضافه بار بر عهده دارند. به عبارتی دیگر این کلیدها نسبت به تحمل جریان نامی و اضافه بار حساس می‌باشند و سریعاً عکس العمل نشان داده و به […]