سلول خورشیدی معکوس چیست؟

بلاگ انرژی تجدیدپذیر, بلاگ برق, تمام مقالات در:

سلول خورشیدی معکوس چیست؟ جدیدترین سلول فتاوولتائیکی که حتی در شب نیز قادر به تولید برق خواهد بود. آیا شما هم  تولید برق از سلول خورشیدی در شب را امری غیرممکن می‌دانید؟ اما جالب است  بدانید که این امر واقعیت دارد. جرمی ماندی استاد دانشگاه US DAVIS در کالیفرنیا اعلام کرد که طبق آخرین پژوهش‌های […]