۶ مهندس برتر قرن ۲۱

Engineers

ابزارها و تکنولوژی‌هایی که اجزا جدایی ناپذیر زندگی هر روز ما هستند خود به خود به وجود نیامده‌اند. بخش اعظم این دنیا حاصل تلاش و مهارت مهندسان در خلق، طراحی و ساخت است.