پست‌های دیجیتال؛ آینده‌ای که محقق شد

Digital substation; a future that has realized

پست‌های دیجیتال؛ آینده‌ای که محقق شد  با رشد روزافزون وسایل الکترونیکی، به شبکه‌های الکتریسیته فشار زیادی تحمیل شده است. بعد از ظهور تکنولوژی الکترومغناطیس در دهه 1980، برای پیشرفت و توسعه تکنولوژی‌های حفاظت وکنترل سیستم‌ها هدف‌گذاری و اقدام شد. برای پاسخ سریع به تغییرات انرژی در شبکه و جریان الکتریسیته نیاز به سیستمی مدرن احساس […]

انواع کلیدبرق مینیاتوری از نظر کاربرد

انواع کلید‌برق مینیاتوری از نظر کاربرد کلیدهای مینیاتوری وظیفه حفاظت از دستگاهای برقی خانگی و صنعتی را در مقابل خطرات ناشی از اتصال کوتاه و عبور جریان اضافه بار بر عهده دارند. به عبارتی دیگر این کلیدها نسبت به تحمل جریان نامی و اضافه بار حساس می‌باشند و سریعاً عکس العمل نشان داده و به […]