پست‌های دیجیتال؛ آینده‌ای که محقق شد

بلاگ برق, تجهیزات صنعت برق, تمام مقالات در:

پست‌های دیجیتال؛ آینده‌ای که محقق شد  با رشد روزافزون وسایل الکترونیکی، به شبکه‌های الکتریسیته فشار زیادی تحمیل شده است. بعد از ظهور تکنولوژی الکترومغناطیس در دهه 1980، برای پیشرفت و توسعه تکنولوژی‌های حفاظت وکنترل سیستم‌ها هدف‌گذاری و اقدام شد. برای پاسخ سریع به تغییرات انرژی در شبکه و جریان الکتریسیته نیاز به سیستمی مدرن احساس […]

انواع کلیدبرق مینیاتوری از نظر کاربرد

بلاگ برق, تجهیزات صنعت برق, تمام مقالات در:

انواع کلید‌برق مینیاتوری از نظر کاربرد کلیدهای مینیاتوری وظیفه حفاظت از دستگاهای برقی خانگی و صنعتی را در مقابل خطرات ناشی از اتصال کوتاه و عبور جریان اضافه بار بر عهده دارند. به عبارتی دیگر این کلیدها نسبت به تحمل جریان نامی و اضافه بار حساس می‌باشند و سریعاً عکس العمل نشان داده و به […]