از شهرهای پایدار تا شهرهای هوشمند

بلاگ اتوماسیون, تمام مقالات در:

از شهرهای پایدار تا شهرهای هوشمند آینده شهرهای مدرن چگونه خواهد بود؟ در طی سال‌های گذشته روند شهرنشینی در سراسر جهان با رونق بیشتری روبرو شده است و تعداد افراد زیادی به شهرها نقل مکان می‌کنند. دلیل بسیاری از افراد برای مهاجرت به شهرها یافتن شغل بهتر و سطح زندگی بالاتر بوده است. اگرچه مهاجرت […]

هرم اتوماسیون

بلاگ اتوماسیون, تمام مقالات در:

https://www.blueandpgroup.com/wp-content/uploads/2020/01/automation-pyramid.mp4 هرم اتوماسیون چیست؟ هرم اتوماسیون نمایش تصویری از سطوح مختلف اتوماسیون در یک کارخانه است. این یک راه عالی برای درک تمام پیچیدگی های یک کارخانه است. 1. سطح فیلد یا پایه (Field Level) پایین ترین سطح در سیستم اتوماسیون، سطح پایه یا میدانی است. سنسورها، عملگرها و کلیه تجهیزات میدانی در این سطح […]