۱۱ فاجعه سدسازی در تاریخ آمریکا

Dams disasters

سدسازی در تاریخ آمریکا داستان‌های تلخ و شیرین زیادی دارد که اطلاع از آن‌ها دانش و تجارب زیادی را برای سازندگان سد و مهندسان عمران به همراه دارد.

انرژی آبی و انتشار آلاینده‌ها

Hydro

انرژی آبی و بهره برداری از آن معمولا نیاز به ساخت سد، تامین منابع، حمل و نقل مواد و ساخت و ساز و… دارد که منجر به از بین رفتن جنگل‌ها، انتشار آلاینده‌ها و ایجاد تغییرات آب‌وهوایی می‌شود.