پخش ویدیو

هرم اتوماسیون چیست؟

هرم اتوماسیون نمایش تصویری از سطوح مختلف اتوماسیون در یک کارخانه است. این یک راه عالی برای درک تمام پیچیدگی های یک کارخانه است.

پایین ترین سطح در سیستم اتوماسیون، سطح پایه یا میدانی است. سنسورها، عملگرها و کلیه تجهیزات میدانی در این سطح قرار دارند .در این سطح اطلاعات واقعی فرایندهای سیستم مانند دما، سطح جریان، فشار از طریق سنسورها به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شوند. سپس داده های دریافتی به‌منظور کنترل و تحلیل به سطح بالاتر منتقل می‌شوند. 

 Programmable Logic Controllers) PLC) یا کنترل گرهای قابل برنامه ریزی در این سطح قرار دارند. اطلاعات دریافتی از حسگرها توسط کنترلرهای اتوماتیک پردازش شده و براساس نتایج تحلیلی، دستورات لازم برای فعالیت عملگرها صادر ‌می‌شود.

سومین سطح هرم شامل سیستم های مانیتورینگ است، که تصویری قابل فهم از فرایند سیستم را نشان می‌دهند. سیستم های مانیتورینگ این بخش  SCADA و HMI هستند.

 اسکادا (Supervisory Control and Data Acquisition)  نرم افزاری مناسب برای گردآوری اطلاعات، به‌منظور بهبود عملکرد سیستم  است. علاوه بر این از طریق  Human Machine Interface) HMI) پارامترهای مختلف، آرشیو اطلاعات، روشن و خاموش کردن دستگاه ها قابل مشاهده و کنترل است. 

سطح چهارم هرم اتوماسیون ، سطح  MES یا برنامه ریزی است. این سیستم ها حاوی اطلاعاتی مانند مدل های تولیدی، مدیریت مواد موردنیاز برای تولید و به‌طورکلی مدیریت کلی تولید Production Management است.

بالاترین سطح هرم اتوماسیون EPR است. این سیستم حاوی اطلاعات مدیریتی است و داده های خود را از سرور فناوری اطلاعات که IT serve خوانده می‌شود دریافت می‌کند. امکان استفاده تحت web نیز وجود دارد.

منبع: Medium