نوامبر 2021

بلاگ برق تمام مقالات

5 فناوری‌ ذخیره سازی طولانی مدت انرژی که آینده درخشانی دارند

فناوری‌های موجود تا کنون برای ذخیره‌سازی طولانی مدت انرژی با قیمت مناسب چندان موفق نبوده‌اند. این در حالیست که شبکه‌های کم‌کربن نیاز به ذخیره سازی طولانی مدت انرژي دارند.