پروژه های برق

پروژه‌های نیرو

یکی از اهداف ما

دسترسی به انرژی پایدار، مطمئن و ارزان

برخی از پروژه‌های نیرو

پروژه موقعیت
پست و خط انتقال 400 کیلوولت برده رش به یرموک
عراق
نیروگاه برق آبی دودوما- نوسازی الکتریکی و مکانیکی و توسعه پست برق
تانزانیا
پروژه برق سازی هزار روستایی
سریلانکا
طراحی، تامین تجهیزات، و اجرای عملیات توسعه پست 33/ 230 کیلوولت نیروگاه برق آبی سد امترا
تانزانیا
فاز دوم گوادر
پاکستان
خط انتقال و پست 220 کیلوولت سنگال
سنگال
طراحی ، تامین تجهیزات، ساخت و بهره برداری از خط انتقال و پست 330 و 220 کیلوولتی
آذربایجان
پست برق روهینا
ایران
نیروگاه خورشیدی دانشگاه اصفهان
ایران
سد و نیروگاه برق‌آبی دهنه دره
افغانستان
نیروگاه برق آبی سد شهید عباس‌پور شماره 4
ایران
نیروگاه برق آبی کلان شماره 2
ایران
نیروگاه برق آبی امیرکبیر شماره 1
ایران