نیروگاه 324 مگاواتی ال‌صدر

نیروگاه 324 مگاواتی ال‌صدر

مهندسی، تهیه مواد، تامین تجهیزات، ساخت و ساز، برای اولین بار در کلیه بخش های عمرانی، مکانیکی و الکتریکی نیروگاه توربین گازی 320 مگاواتی ، چرخه باز واقع در ال‌صدر بغداد در عراق 

افزایش ظرفیت کارخانه از 160 مگاوات به 640 مگاوات

پروژه

نیروگاه 234 مگاواتی ال‌صدر

موقعیت

بغداد، عراق