نیروگاه 320 مگاواتی دِبیس

نیروگاه 320 مگاواتی دِبیس

مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی  نیروگاه توربین​ گازی 230 مگاواتی

برنامه توسعه ظرفیت نیروگاه در مقابل تولید و انتشار گاز های گلخانه ای

پروژه

نیروگاه 320 مگاواتی دِبیس

موقعیت

عراق، کرکوک