سومین خط انتقال برق ایران-ارمنستان

پست 400 کیلولت و خط انتقال 400 کیلوولت ایران-ارمنستان

ساخت خط انتقال 400 کیلوولت ایران و ارمنستان و پست برق فرعی (پروژه نوروان 400/220/20 کیلو ولت)

افزایش جریان برق از 350 مگاوات تا حدود 1000 مگاوات بین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران

پروژه

پست 400 کیلولت و خط انتقال 400 کیلوولت ایران-ارمنستان

موقعیت

نوروان، ارمنستان