توسعه پست 230 کیلوواتی بیدبُلند

پست 230 کیلوواتی بیدبُلند

مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاه نخستین پالایشگاه بنزین خاورمیانه توسط گروه زیرساخت بلواندپی

تامین انرژی پالایشگاه بیدبلند

پروژه

پست 230 کیلوواتی بیدبُلند

موقعیت

بیدبلند، ایران