برق رسانی سریلانکا

برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

در راستای استراتژی دولت سریلانکا به‌منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی، پروژه برق‌رسانی به هزاران روستا در این کشور اجرا شد. افزایش پایداری شبکه توزیع برق، رونق فعالیت‌های کشاورزی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد روستاییان از جمله اهداف اصلی دولت سریلانکا در اجرای این پروژه بود.

مهندسی، طراحی و تامین تجهیزات ساخت و احداث پست‌های توزیع و خطوط انتقال برق فشار متوسط و فشار ضعیف 

پزوژه

برق رسانی به هزار روستای سریلانکا

موقعیت

سریلانکا