PDCS فاز 19 پارس جنوبی

PDCS فاز 19 پارس جنوبی

‌طراحی،ساخت، تست، نظارت برنصب و راه‌اندازی تابلوهای اتوماسیون PDCS, و تابلوهای برقMCC/LV فاز 19 پارس جنوبی

اتوماسیون سازی تابلو برق های نیروگاه فاز 19 پارس جنوبی

پروژه

PDCS فاز 19 پارس جنوبی

موقعیت

ایران، عسلویه