پروژه‌های اتوماسیون

پروژه‌های اتوماسیون

راه حل‌های ما

کنترل هوشمند

قسمتی از دیگر پروژه‌های اتوماسیون

پروژه موقعیت
PDCS فاز 19 پارس جنوبی
ایران
Pdcs/Pms پالایشگاه تولید بنزین بندرعباس
ایران
PDCS پمپ بنزین تبریز
ایران
PDCS فاز 20 و 21 پارس جنوبی
ایران
PDCS فاز 14 پارس جنوبی
ایران
Pdcs/Pms پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
ایران
PDCS فولاد خوزستان
ایران