پروژه‌های آبی

پروژه‌های آب و فاضلاب

هدف ما

دسترسی به منابع آبی سالم و پایدار

قسمتی از پروژه‌های آب و فاضلاب

پروژه موقعیت
سد و نیروگاه برق آبی دَهنه‌دره
افغانستان
‌پروژه آبیاری و تونل‌کشی
سوریه
ایستگاه پمپاژ کوبا
کوبا
ایستگاه پمپاژ جرد العنزه
ایران
پروژه آبیاری الباب طادف
سوریه
ساخت تونل برای آبیاری کویر جنوبی حلب
سوریه
سد شانیل
ایران
نیروگاه برق آبی دودوما
تانزانیا
نیروگاه برق آبی چَک‌وَردَک
افغانستان