سیستم‌ کنترل فرایند (PCS)

Improving Your Accuracy and Availability

سیستم PCS یکی از پرکاربردترین سیستم‌هایکنترلی در صنایع مختلف است. این سیستم با افزایش بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت تولید می‌شود. سیستم PCS وظیفه کنترل، نظارت و ارسال فرمان مورد نیاز را برعهده دارد.

امکانات سیستم PCS

مزایای سیستم PCS

حوزه کاربردها

بلواندپی

گروه زیرساخت بلواندپی، یک شرکت پیمانکاری بین‌المللی است که خدمات خود را از طریق شرکت های زیرمجموعه خود در حوزه های: مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و تولید و سرمایه گذاری ارائه میدهد.

Copyrights © 2019 BLUE&P™ Infrastructure Group. All rights reserved