سیستم‌ کنترل فرایند (PCS)

Improving Your Accuracy and Availability

سیستم PCS یکی از پرکاربردترین سیستم‌هایکنترلی در صنایع مختلف است. این سیستم با افزایش بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت تولید می‌شود. سیستم PCS وظیفه کنترل، نظارت و ارسال فرمان مورد نیاز را برعهده دارد.

امکانات سیستم PCS

مزایای سیستم PCS

حوزه کاربردها