سیستم‌ مدیریت ساختمان (BMS)

Leading Substation Development

با بهره‌گیری از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) یا هوشمند سازی ساختمان كنترل تجهیزات الكتریكی و مكانیكی ساختمان به جای مدیریت توسط افراد، با استفاده از سیستم‌های هوشمند و یكپارچه انجام می‌شود

امکانات سیستم BMS

مزایای سیستم BMS

حوزه کاربردها