سیستم‌ توقف اضطراری (ESD)

Reliable and Energy Efficient 

سیستم ESD یکی از ضروری‌ترین و کلیدی‌ترین عوامل کنترل‌کننده فرایندهای صنعتی است. این سیستم در شرایط ضطراری به‌سرعت وارد عمل شده و از بروز خطر ممانعت می‌کند. سیستم ESD تامین‌کننده امنیت محیط زیست، اشخاص و تجهیزات است.

امکانات سیستم ESD

مزایای سیستم ESD

حوزه کاربردها

بلواندپی

گروه زیرساخت بلواندپی، یک شرکت پیمانکاری بین‌المللی است که خدمات خود را از طریق شرکت های زیرمجموعه خود در حوزه های: مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و تولید و سرمایه گذاری ارائه میدهد.

Copyrights © 2019 BLUE&P™ Infrastructure Group. All rights reserved