درباره ما

نیم قرن حضور

از تولید تابلو برق در عرصه ملی تا تامین انرژی در عرصه بین‌المللی

داستان ها گاهی فقط با یک ایده شروع می شوند، یک مضمون، یک رویا، یک  تصویر درخشان  در ذهن

اعتبار اکتسابی نیست، اعتبار ساختنی است

دلیل بودن، چگونه بودن و هویت ما برساخته از ارزش ها ، اهداف و باورهای ما است.

در راستای افزایش بهره‌وری و توسعه کمی و کیفی پروژه ها، بلواندپی چندشرکت تخصصی در زیرمجموعه خود تاسیس کرده است.

تعهد ما به تعالی و ارتقای کیفی منجر به کسبِ افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است.

پروژه‌های زیرساخت، پایه اصلی و مهم برای توسعه اقتصاد است و در هر جامعه‌ای رشد و پیشرفت این فرایند تنها با همکاری فراگیر همه ذینفعان امکان‌پذیر است.