گواهی‌نامه ها و تقدیرنامه ها

کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ما است

تعهد ما به رشد و ارتقای کیفی، افتخارات ارزشمندی برای ما به ارمغان آورده است. رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، محدود به اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد نیست، اما حفظ تعهداتمان در تولید محصولات و ارائۀ خدمات ما را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای ملی و افتخارات جهانی قرار داده است.

برخی از افتخارات ما

  • اولین صادرکننده تابلوهای برق در ایران
  • کارآفرین منتخب صنعت برق ایران
  • دریافت لوح تقدیر صنعتگر نمونه در سال 81 از رئیس جمهور وقت جناب آقای محمد خاتمی در شرکت پارس تابلو
  • صادرکننده نمونه استانی در سال 1397
  • دریافت لوح تقدیر به‌عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 83
  • دریافت پنج دوره لوح تقدیر به‌عنوان صادرکننده نمونه در صادرات خدمات فنی- مهندسی