دلیل و هدف از بودن


هویت ما برخاسته از اهداف، مسئولیت ها و ارزش های ما است

چشم انداز ما

تحقق ایده‌هایی که فردایی روشن‌تر، امن‌تر و آبی‌تر می‌سازند.

ماموریت ما

ایجاد بستری برای دسترسی آسان به انرژی مطمئن، اقتصادی و پایدار.

ارزش‌های ما

ما همواره به سه اصل متعهد بوده و هستیم: انرژی. انسان. محیط زیست.

815218f87fe43b9269bb20bd676111df
انرژی

ما همواره میکوشیم در کلیه مراحل اجرای پروژه‌ها، فرآیندهای تولید و روش‌های سرمایه‌گذاری، نسبت به مدیریت بهینه انرژی متعهد بمانیم.

با این هدف ما هر روز، هرجا و در هر کاری، اصول زیر را رعایت میکنیم:

 • استفاده از علم و دانش تخصصی به‌روز
 • بهره‌گیری از تجهیزات با‌کیفیت
 • رعایت اصول استاندراد جهانی
Satisfaction and Success
انسان

تحقق اهداف، رشد و سوددهی پایدار ما در گرو رعایت حقوق و جلب رضایت کلیه ذینفعان است. با این هدف ما در کلیه روابط کاری و تجاری اصول زیر را رعایت میکنیم:

 • فکر و عمل در اقیانوس آبی
 • صداقت
 • همکاری
 • قاطعیت در تصمیم گیری در عین احترام به نظر جمعی
 • چابکی
 • نتیجه‌بخشی
blue_planet-wallpaper-2560x1600
محیط زیست
منابعی که امروز در دست ما است، متعلق به همه نسل‌ها است. مراقبت کردن از کره خاکی که روی آن زندگی می‌کنیم وظیفه‌ای است که بر عهده همه ماست و باید از پس آن برآییم. با این هدف ما در کلیه فعالیت‌هایمان اصول زیر را رعایت می‌کنیم:
 • رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی
 • تولید و مصرف پایدار
 • ارائه راهکارهایی برای محافظت از تخریب محیط زیست