پیمانکاری

بهترین بازده با بیشترین کارآیی

پیمانکاری یا EPC مخفف سه کلمه Engineering ، Procurement و Construction میباشد. در واقع در این نوع پروژه سه فاز اصلی وجود دارد. فاز اول، فاز طراحی یا مهندسی یا همان Engineering می باشد. فاز دوم، فاز خرید و ساخت یا تامین و تدارکات یا همان Procurement می باشد. فاز سوم، فاز نصب یا اجرا یا همان Construction می باشد.

در پروژه های EPC سه فاز زیر وجود دارد:

  • طراحی مدارک، اسناد و نقشه های مورد نیاز جهت طراحی های آتی
  • تهیه درخواست ها و اسناد خرید تجهیزات، کالا و مواد
  • طراحی مدارک و نقشه های فنی مربوط به نصب تجهیزات
  • طراحی مدارک و نقشه های فنی مربوط به اجرای فعالیت ها
  • خرید، ساخت، تامین و تدارکات تجهیزات، کالاها و مواد مورد نیاز جهت اجرای پروژه از خارج از سازمان اجرایی پروژه
  • نظارت بر فروشندگان، سازندگان و تامین کنندگان (Vendor or Supplier)
  • تحویل گیری تجهیزات، کالاها و مواد از فروشندگان، سازندگان و تامین کنندگان
  • نصب تجهیزات
  • اجرای فعالیت ها

فعالیت های ما در حوزه تولید، انتقال، توزیع و نیروگاه‌های برق، شامل ارائه خدمات مشاوره ای، مهندسی، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت پروژه می شود.

ما قادریم با برنامه‌ريزي اصولي و تامین مالی، انتقال دانش، ساخت تجهیزات باکیفیت و ایجاد زیرساخت های مناسب استفاده از انرژی‌های پاک را توسعه دهیم.

انجام پروژه های پیمانکاری در حوزه تاسیس نیروگاه های برق آبی، سدسازی، ایجاد تصفیه خانه، شیرین سازی آب کن و احداث خطوط لوله و آبرسانی.

طراحی، ساخت، نظارت و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های عمرانی، حمل و نقل ریلی و زیرساخت‌های شهری از جمله توانمندی‌های ما در این حوزه است.