شبکه های توزیع و تاسیسات برقی

شبکه های توزیع و تاسیسات برقی

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

serilanka project 001
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

طراحی، تامین و اجرای شبکه توزیع

serilanka project 002
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

نوسازی شبکه توزیع

serilanka project 003
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

برق رسانی روستایی

serilanka project 004
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

مطالعه و اجرای طرح های کاهش تلفات انرژی

serilanka project 005
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

طراحی و اجرای شبکه های هوشمند

serilanka project 006
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

دیسپچینگ و کنترل شبکه

serilanka project 007
پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

روشنایی

شرکت‌ها