شبکه های توزیع و تاسیسات برقی

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

طراحی، تامین و اجرای شبکه توزیع

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

نوسازی شبکه توزیع

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

برق رسانی روستایی

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

مطالعه و اجرای طرح های کاهش تلفات انرژی

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

طراحی و اجرای شبکه های هوشمند

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

دیسپچینگ و کنترل شبکه

پروژه برق رسانی به 1000 روستای سریلانکا

روشنایی

شرکت‌ها