سدسازی، انتقال آب و تصفیه آب و فاضلاب

سدسازی، انتقال آب و تصفیه آب و فاضلاب

ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان

گروه BLUE&P با هدف حفاظت و استفاده بهینه و بهره‌برداری از پتانسیل منابع آبی، تامین آب شیرین، تصفیه فاضلاب و آبرسانی به مناطق محروم از آب، طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد.

DAHANE-DARE-DAM

سدسازی

bnr-Water_Conveyance-Tunnels-Banner

انتقال آب

Group from the big sedimentation drainages round form. Water settling, purification in the tank by biological organisms on the water station.

تصفیه آب و فاضلاب

شرکت‌ها