زیرساخت های شهری

زیرساخت های شهری

شهر بهتر زندگی بهتر

زیرساخت های شهری بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات شهری عوامل عناصر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل می کنند. ما با استفاده از دانش ، تجربه و با اتکا بر نیروی مجرب ، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمانبندی پروژه ها نسبت به اجرای با کیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای تامین رضایت مشتریان تلاش می‌کنیم

طراحی، ساخت، نظارت و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های عمرانی، حمل و نقل ریلی و زیرساخت‌های شهری از جمله توانمندی‌های ما در این حوزه است.

tunneling-short-course-bg1

احداث تونل

04108d74262651.5c291055332b1

راه آهن

02 - Ultra_Thin_Wearing_Courses

راه و جاده سازی

4d-internal

پل سازی

04_Road-construction

نوسازی جاده ها

single1

احداث مجتمع های تجاری