خطوط انتقال

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

پروژه انتقال برق به ارمنستان
پروژه پست 400 کیلولت و خط انتقال 400 کیلوولت ایران-ارمنستان

طراحی، تامین و اجرای خطوط انتقال تا ۵۰۰ کیلوولت

پروژه انتقال برق به ارمنستان
پروژه پست 400 کیلولت و خط انتقال 400 کیلوولت ایران-ارمنستان

مطالعات امکان سنجی پروژه های انتقال نیرو

armenia transmition line03
پروژه پست 400 کیلولت و خط انتقال 400 کیلوولت ایران-ارمنستان

تعمیرات، بهره برداری و نگه داری خطوط انتقال

پروژه انتقال برق به ارمنستان
پروژه پست 400 کیلولت و خط انتقال 400 کیلوولت ایران-ارمنستان

تعمیرات، بهره برداری و نگه داری خطوط انتقال

شرکت‌ها