تولید نیرو

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

BLUE&P Mtera Hydropower Plant
پروژه نیروگاه برق‌آبی اِم‌تِرا - تانزانیا

طراحی، تامین و اجرای نیروگاه های برق آبی، گازی و سیکل ترکیبی

BLUE&P Mtera Hydropower Plant
پروژه نیروگاه برق‌آبی اِم‌تِرا - تانزانیا

مطالعات امکان سنجی طرح های تولید نیرو

BLUE&P Mtera Hydropower Plant
پروژه نیروگاه برق‌آبی اِم‌تِرا - تانزانیا

تعمیرات اساسی نیروگاه

Mtera Hydropower Planet
پروژه نیروگاه برق‌آبی اِم‌تِرا - تانزانیا

بهره برداری و نگه داری نیروگاه

شرکت‌ها