برق

کار ما تامین توان
برای توانمندی است

حوزه کلیدی و راهبردی نیرو، حوزه اصلی فعالیت ما محسوب می‌شود.گروه بلواندپی در حوزه تولید، انتقال، توزیع و  نیروگاه‌های برق، از جمله شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های برقی، مدیریت و اجرای پروژه، فعالیت می‌کند.

Das Mehrwellen Gas-und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk vom Typ SCC5-2000E in Paka, Malaysia. Hier kommen zwei Gasturbinen des Typs SGT5-2000E zum Einsatz.

The photo shows the multi-shaft combined cycle power plant (CCPP) of type SCC5-2000E in Paka, Malaysia. The plant is equipped with two SGT5-2000E gas turbines.

تولید برق

 • حرارتی
 • گازی
 • نیروگاه سیکل ترکیبی
 • برق آبی
 • بادی و خورشیدی
NewAge-ElectricBanner_elclines-1200x600

انتقال برق

 • مطالعات امکان سنجی پروژه های انتقال نیرو
 • مهندسی ، تهیه و ساخت سیستم های انتقال نیرو (خطوط انتقال و ایستگاه های شبکه) تا 500 کیلو ولت
 • شبکه اتصالات
power-distribution

توزیع برق

 • برق رسانی روستایی
 • برق صنعتی
 • بهینه سازی شبکه توزیع نیرو
 • کاهش تلفات
 • نوسازی شبکه های توزیع
 • روشنایی
 • شبکه های هوشمند
 • اتوماسیون شبکه های توزیع
 • سیستم های کنترل و نظارت
 • مراکز کنترل