انرژی های تجدیدپذیر

حفظ انرژی
حفظ آینده

امروزه انرژی‌های نو در سراسر جهان به‌سرعت در حال گسترش هستند. پاک بودن و ارزان بودن را می‌توان دو شاخص اصلی تولید انرژی‌های نو برشمرد تا جایی که این انرژی‌ها به دلیل بهره‌وری بالا به‌خوبی توانسته‌اند در بسیاری نقاط جای خالی انرژیهای فسیلی را پر کنند. ما درصدد هستیم تا با برنامه‌ريزي اصولي و تامین مالی، انتقال دانش، ساخت تجهیزات باکیفیت و ایجاد زیرساخت های مناسب استفاده از  انرژی‌های پاک را توسعه دهیم.

kerman project 001

طراحی، تامین و اجرای نیروگاه های خورشیدی و بادی

kerman project 002

مطالعات اقتصادی طرح های انرژی تجدیدپذیر

شرکت‌ها