آب و فاضلاب

ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان

گروه BLUE&P با هدف حفاظت و استفاده بهینه و بهره‌برداری از پتانسیل منابع آبی، تامین آب شیرین، تصفیه فاضلاب و آبرسانی به مناطق محروم از آب، طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد.

sdut-helix-water-treatment-plant-50-years-2015sep18

سالم سازی آب

 • تصفیه آب
 • تصویه پساب
 • آبیاری و زه‌کشی
 • شیرین سازی و نمک زدایی
 • تخلیه مایع صفر یا بدون پساب
 • تصویه و تزریق مجدد آب
dam

ذخیره سازی آب

 • سد سازی
 • محفظه های ذخیره آب
 • احداث آب بند
 • احداث مخازن آبی
bnr-Water_Conveyance-Tunnels-Banner

انتقال آب

 • کانال کشی
 • لوله کشی