آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان

گروه بلواندپی با هدف حفاظت و استفاده بهینه و بهره‌برداری از پتانسیل منابع آبی، تامین آب شیرین، تصفیه فاضلاب و آبرسانی به مناطق محروم از آب، طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد.

sdut-helix-water-treatment-plant-50-years-2015sep18

سالم سازی آب

dam

ذخیره سازی آب

bnr-Water_Conveyance-Tunnels-Banner

انتقال آب