انواع کلید

انواع کلید

مدیریت بهینه انرژی

انتخاب درست و اگاهانه تجهیزات الکتریکی یکی از تاثیرگذارترین عوامل رشد و پشرفت صنایع است. امکان تولید تجهیزات الکتریکی به معنای موفقیت در صنعت انرژی نیست، بلکه با گسترش و مدیریت صحیح انرژی، می‌توان به موفقیت رسید. ما با تلفیق تجربه و نوآوری توانسته‌ایم طیف وسیعی از تجهیزات الکتریکی را هم تراز با استانداردهای جهانی تولید کرد  و به بازارهای جهانی معرفی کنیم.

SPNw

کلید فشار قوی گازی

SPNw

کلید فشار قوی هوایی

SPNf

سکسیونر گازی فشار متوسط LBS

SPNf

سکسیونر هوایی فشار متوسط

SPNf

کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف کمپکت

SPNw

کلیدهای مینیاتوری

SPNw

سکسیونر فشار قوی

شرکت‌ها

• بهره مهندی از تکنولوژی و لیسانس Unelec فرانسه از سال ۱۳۷۴
• طراحی و ساخت کلیدهای فشار ضعیف، فشار متوسط خلاء، فشار قوی گازی و هوایی، سکسیونرهای فشار متوسط و فشار قوی بر اساس استاندارد IEC و اخذ گواهینامه های معتبر از آزمایشگاههای داخلی و خارجی