فرصت های جدید سرمایه گذاری

فرصتهای نو، فکرهای بزرگ، انتخابهای درست یعنی پیمودن مسیر رشد

اولین قدم ما در توسعه فعالیت های سرمایه گذاری استفاده از فرصت های بکر و جدید است .
رویکرد ما سرمایه گذاری فعال برای پیشبرد متوازن اهدافمان برای رسیدن به توسعه پایدار است.

استراتژی ما

حوزه فعالیت های ما

  • معدن و فلزات
  • مشارکت در احداث کارخانه
  • سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
  • احداث نیروگاه‌های خورشیدی
  • ساختمان‌سازی
  • کشاورزی، مواد غذایی، آشامیدنی و بسته‌بندی
  • تولید لوازم خانگی و مبلمان اداری
  • حوزه توریسم و گردشگری
  • حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری