فرصت های جدید سرمایه گذاری

فرصت های جدید سرمایه گذاری

فرصتهای نو، فکرهای بزرگ، انتخابهای درست یعنی پیمودن مسیر رشد

اولین قدم ما در توسعه فعالیت های سرمایه گذاری استفاده از فرصت های بکر و جدید است .
رویکرد ما سرمایه گذاری فعال برای پیشبرد متوازن اهدافمان برای رسیدن به توسعه پایدار است.

استراتژی ما

حوزه فعالیت های ما

  • معدن و فلزات
  • مشارکت در احداث کارخانه
  • سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
  • احداث نیروگاه‌های خورشیدی
  • ساختمان‌سازی
  • کشاورزی، مواد غذایی، آشامیدنی و بسته‌بندی
  • تولید لوازم خانگی و مبلمان اداری
  • حوزه توریسم و گردشگری
  • حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری