توسعه کسب وکار

توسعه کسب و کار

نوآوری در صنعت

ما با بیش از نیم قرن تجربه در به کارگیری از امکانات و تجهیزات مدرن و برخورداری از آزمایشگاه های کنترلی کیفی پیشرفته، بهره مندی از توان و دانش متخصصین و طبق آخرین استانداردهای بین المللی، توانسته ایم با تولید طیف وسیعی از محصولات صنعتی، تجهیزات الکتریکی و سازه های فلزی پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای پروژه های صنعتی در داخل و خارج از کشور باشیم

این هلدینگ با تامین نیازهای صنعت برق کشور و صادرات در حوزه تولید، انتقال، توزیع و همچنین استخراج و تامین محصولات معدنی فعالیت می نماید.

محصولات ما

گروه بلواندپی طیف وسیعی از تجهیزات الکتریکی را تولید می‌کند، که در سه دسته اصلی زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

import-export

کلیه فعالیت ها شامل هماهنگی، جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگه داری، انبارداری، توزیع، حمل ونقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد.

news3-848x450

کلیه فعالیت ها شامل هماهنگی، جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگه داری، انبارداری، توزیع، حمل ونقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد.

Corporta-identity-package

برندینگ یا برندسازی فرآیند ایجاد و قدرتمند کردن برند شماست؛ فرآیند مادری است که در مجموع منجر به خلق ارزش مطلوب در ذهن مشتری می شود. تمام مواردی که مشتری درخصوص هویت تجاری شامل حس، تجربـــه و تداعیـــات ذهنی باید بداند یا احســـاس و درک نماید، بخشـــی از مجموعه فعالیت هایی است که در شرکت بیان ارائه می شود.

money

پس از ســـال ها تجربه موفق در حوزه های مختلف پروژه های زیرساختی و کســـب دانش، مهارت و توانمندی های فنی و تخصصی، اکنون آماده ایم تا به عنوان سرمایه گذار در این حوزه حضوری موثر داشته باشیم و با تامین هزینه های مالی پروژه های زیرســـاخت در توســـعه و پیشـــرفت اقتصادی جوامع سهیم باشیم.

bourse

ما ســـرمایه گذاری در فرصت های جدید را به عنوان گامی مهم در توســـعه فعالیت هـــای خـــود می دانیـــم و بـــا اتخاذ رویکـــرد ســـرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای کسب و کارهای جدید کمک می کنیم.

pexels-pixabay-158179

پس از ســـال ها تجربه موفق در حوزه های مختلف پروژه های زیرساختی و کســـب دانش، مهارت و توانمندی های فنی و تخصصی، اکنون آماده ایم تا به عنوان سرمایه گذار در این حوزه حضوری موثر داشته باشیم و با تامین هزینه های مالی پروژه های زیرســـاخت در توســـعه و پیشـــرفت اقتصادی جوامع سهیم باشیم.

تعهد همیشگی ما

خدمات استاندارد، ضمانت خدمات، رضایت مشتریان

شرکت‌های توسعه کسب و کار