فرصت های جدید سرمایه گذاری

تگ لاین

ما ســـرمایه گذاری در فرصت های جدید را به عنوان گامی مهم در توســـعه فعالیت هـــای خـــود می دانیـــم و بـــا اتخاذ رویکـــرد ســـرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای کسب و کارهای جدید کمک می کنیم.

bourse-001

بورس و بازار سرمایه

Nasdaq

سهام شرکت ها

renewable energy ep 5 article Jessica

انرژی های تجدیدپذیر

London_finance_skyscrapers_CREDITr_dot_nagy_Shutterstock-800x450

املاک و مستغلات

Aerial drone footage. Following tractor sprayer on soybean fields at sunset

بیابان زدایی و کشاورزی

food-and-beverage

موادغذایی و آشامیدنی

innovative-packaging-butter-lid_resize_md

بسته بندی

Wadden-Sea-Island-top-view_1920x1080

گردشگری

sportteam-shutterstock_612119678

ورزشی، فرهنگی و هنری

شرکت‌ها