فرصت های جدید سرمایه گذاری

فرصت های جدید سرمایه گذاری

تگ لاین

ما ســـرمایه گذاری در فرصت های جدید را به عنوان گامی مهم در توســـعه فعالیت هـــای خـــود می دانیـــم و بـــا اتخاذ رویکـــرد ســـرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای کسب و کارهای جدید کمک می کنیم.

bourse-001

بورس و بازار سرمایه

Nasdaq

سهام شرکت ها

renewable energy ep 5 article Jessica

انرژی های تجدیدپذیر

London_finance_skyscrapers_CREDITr_dot_nagy_Shutterstock-800x450

املاک و مستغلات

Aerial drone footage. Following tractor sprayer on soybean fields at sunset

بیابان زدایی و کشاورزی

food-and-beverage

موادغذایی و آشامیدنی

innovative-packaging-butter-lid_resize_md

بسته بندی

Wadden-Sea-Island-top-view_1920x1080

گردشگری

sportteam-shutterstock_612119678

ورزشی، فرهنگی و هنری

شرکت‌ها