خدمات بازرگانی و لجستیک پروژه

خدمات بازرگانی و لجستیک پروژه

تگ لاین

کلیه فعالیت ها شامل هماهنگی، جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگه داری، انبارداری، توزیع، حمل ونقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد.

Supply

تامین تجهیزات و لوازم یدکی

Project-Evaluation

مهندسی ارزش

Logistic-Industry

حمل و نقل

industrial-gray-power-plant-wallpaper

تعمیرات اساسی نیروگاه

bg03

اعتبار اسنادی

wp3884770

بیمه و ترخیص

risk-management-in-supply-chain

مدیریت ریسک و بیمه پروژه

شرکت‌ها