جذب ایده‌های نو

اجرا برنامه‌ی
توسعه حرفه‌ای جوانان

  •  آیا اشتیاق و تعهد به توسعه ایران دارید؟
  •  آیا شما 30 سال یا جوان‌تر هستید؟
  •  آیا آخرین مدرک تحصیلی شما حداقل کارشناسی ارشد یا معادل در رشته بانکداری و یا اقتصاد، بازاریابی است؟
چشم انداز ما: ایجاد بستری برای تحقق ایده‌هایی که فرداها را روشن‌تر، امن‌تر و آبی‌تر میسازند.

آیا شما

اگر پاسخ شما مثبت است،
به شما تبریک میگوییم!
شما میتوانید به تیم بلواندپی ملحق شوید!

کافی است ایده مکتوب خود را برای تبدیل تهدیدها به فرصتها در کسب و کار در راستای یکی از موضوعات زیر به همراه رزومه‌ی شخصیتان، برای ما ارسال کنید.

ایده‌های کاربردی خود را به همراه رزومه‌ی خود در فُرم روبه‌رو برای ما ارسال کنید.

موضوعات جهت ارائه ایده‌های کاربردی:

نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات

اهرم‌های مالی و کیفیت صادرات

تاثیر سیاست بر روی کسب و کار

FATF
و تاثیر آن بر کسب و کار شرکتهای ایرانی