آکادمی بلواندپی

نردبانی
برای توانستن

آموزش کارکنان یکی از مهمترین اصول موفقیت و پیشرفت سازمانی است. ما با هدف فرهنگ سازی و ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و مدیران در جهت افزایش سطح عملکرد سازمان اقدام به تاسیس آکادمی بلواندپی کردیم.

چشم‌انداز ما: دستیابی به جایگاه یک مرکز یادگیری تخصصی در حوزه زیرساخت‌
ماموریت ما: رشد و پرورش قابلیت های فنی، رفتاری، فرهنگی و سازمانی نسل آینده

قسمتی از آینده ما باشید

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید